Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı: www.Sihirliayakkabilar.com alışveriş sitesini temsil etmektedir.

Alıcı: www. Sihirliayakkabilar.com sitesinden alışveriş yapan müşterileri temsil etmektedir.

2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcının Alıcıya ait web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www. Sihirliayakkabilar.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı Alıcının siparişini onayladığı andan itibaren sözleşme tarihi olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, alıcının sipariş anında teslimini talep etmiş olduğu adresine kargo firması aracılığıyla teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Aksi belirtilmedikçe teslimat masrafları satıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, stokda bulunmayan ürünlerde siparişinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 5 (gün) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www. Sihirliayakkabilar.com adlı web sitesindeki mal/hizmet sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin ürün detay sayfası ve ödeme sayfasında olduğu gibi ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde de mevcuttur.

ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

CAYMA HAKKI

Sitemizdeki ürünlerimiz isteğiniz üzerine kişiye özel olarak Amerika’dan ithal edilmektedir. Bu nedenle  iade işlemi yapılamamaktadır.  Zira tarafınızca onay verilmesinin akabinde ürünü getirtmek amacı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşme olması ve aynı zamanda ürünlerin tüketicinin istek ve talepleri doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler /mallardan olduğundan  27866 sayılı mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik uyarınca cayma hakkı bulunmayan sözleşmelerdendir.

Sitemizde satışı yapılan ürünlerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı kullanılmasının mümkün olmaması ile birlikte iade işlemi sadece defolu, kırık zarar görmüş ürünlerin kargo teslim anında yetkili kargo personeline tutanak tutturulması veya tüketici kanunu uyarınca belirtilen süre ve usullere  uygun davranılması sureti ile ürünün satıcıya ulaştırılması sonucu para iadesi yapılacaktır.

ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ

İadesi gerçekleşecek ürünlerde veya üründe siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 30 gün içerisinde sihirliayakkabilar.com müşteri hizmetleri departmanımıza mail atarak iade edilecek ürünün kargo takip nosunu bildirmeniz gerekmektedir. Tüm fatura nüshaları ile paketi hasar görmemiş, ürün kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle, tüm aksesuarlarıyla iletmeniz gerekmektedir. Müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmeden yapılacak hiçbir iade veya değişim talebi kesinlikle kabul edilmez.İade işleminde kargo ücreti müşteriye aittir.

İade ürün bedeli, ürünler depoya ulaştığı andan itibaren, iade şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra, kredi kartınıza veya bankanıza  iade işlemi gerçekleştirilir. Para iadenizin bankanıza bağlı olarak, kredi kartınıza veya hesabınıza yansıması iadeden sonra 7 gün sürebilir.

İADE BEDELİ SÜRESİ

İade ettiğiniz ürünle ilgili tüm işlemler, ürününüz depomuza ulaştığı andan itibaren 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. sihirliayakkabilar.com bu sürece herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir. Herhangi bir gecikme yaşanması halinde bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI

İade edilecek/değişimi yapılacak ürün, teslim alınan orijinal paketi / kutusu ile gönderilmelidir. (Örnek: Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilemez.) Ürün teslim aldığınız haliyle iade edilmelidir.

İade edilecek/değişimi yapılacak ürünün kullanılmamış veya kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Eğer ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, "Ürün Birim Fiyatı+KDV" şeklinde kesilmiş 'İade Faturası' ile birlikte göndermeniz gerekiyor. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadelerini ‘İade Faturası' kesilmediği takdirde tamamlayamadığımızı belirtmek isteriz.

İade işleminizi gerçekleştirmeden önce, siparişinizle ilgili gerekli inceleme sihirliayakkabilar.com inceleme Departmanı tarafından yapılmaktadır. Ürün iade işlemleriyle ilgili olarak sadece sihirliayakkabilar.com ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz.

Kuponlar para yerine geçmez. Yalnızca ürün alımında kullanılabilir.

Saygılarımızla

www. sihirliayakkabilar.com

 

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan       :Sihirliayakkabılar (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres:FetihmahSomoncubaba sok Dağ 75/8 Ataşehir-istanbul

Telefon:0 216 545 83 96

Fax:

E-posta adresi:info@sihirliayakkabilar.com

Ürün iade adresi:FetihmahSomoncubaba sok Dağ 75/8 Ataşehir-istanbul

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

[#URUNTABLO]

 

Kampanya sona erdikten sonra 7 iş günü içerisinde siparişiniz [#ADSOYAD] adına kargo firmasına teslim edilir ve/veya indirim kodunuz elektronik olarak size ulaştırılır. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 2 gün içerisinde siparişiniz Anlaşmalı kargo tarafından teslim edilecektir.

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

4. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. ANCAK SİTEMİZDEKİ ÜRÜNLERİMİZ İSTEĞİNİZ ÜZERİNE KİŞİYE ÖZEL OLARAK AMERİKA’DAN İTHAL EDİLMİŞ OLMASINDAN DOLAYI İADE İŞLEMİ YAPILAMAMAKTADIR.  ZİRA TARAFINIZCA ONAY VERİLMESİNİN AKABİNDE ÜRÜNÜ GETİRTMEK AMACI İLE HİZMETİN İFASINA BAŞLANAN SÖZLEŞME OLMASI VE AYNI ZAMANDA ÜRÜNLERİN TÜKETİCİNİN İSTEK VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN, NİTELİĞİ İTİBARİYLE GERİ GÖNDERİLMEYE ELVERİŞLİ OLMAYAN ÜRÜNLER /MALLARDAN OLDUĞUNDAN  27866 SAYILI MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA CAYMA HAKKI BULUNMAYAN SÖZLEŞMELERDENDİR.

5. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ;

Ad soyad: [#ADSOYAD]

Eposta: [#EPOSTA]

Tarih: [#TARIH]

 

İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARIMIZ

Ürünlerimiz isteğiniz üzerine kişiye özel olarak Amerika’dan ithal edilmiş olmasından dolayı iade işlemi yapılmamaktadır.

İade işlemi sadece defolu, kırık zarar görmüş ürünlerin kargo teslim anında yetkili kargo personeline tutanak tutturulması ve ürünün satıcıya ulaştırılması sonucu para iadesi yapılacaktır.

Değişim yapılabilmesi için satıcı onayı alınmalıdır,

Onay alınan ürünler satıcıya ulaştırılırken faturası, kutusu ve ürün kusursuz bir şekilde tam olarak gönderilmeli ve kesinlikle kargo ücreti ödenmiş halde satıcıya ulaştırılmalıdır, Aksi durumlarda ürünler satıcı tarafından teslim alınmayacaktır.

Değişim esnasında kargo ücreti müşteriye ait tir.

Stoklarımızda kalmayan ürünlerin para iadesi 24 saat içerisinde hesabınıza iade edilir